InformatieBel gratis: 0800 0876 voor een gratis oriëntatiegesprek

Mediation

Familiemediator
De familiemediators van RAADGEVERS ADVIESGROEP zijn gespecialiseerd in echtscheiding, omgangsregelingen, alimentatie, boedelscheidingen, herzieningen en erfenis kwesties. Hierdoor hebben de mediators niet alleen aandacht voor de inhoudelijke financiële kwesties en de wettelijke procedures, maar ook voor juiste invulling bij de mediationverdeling na een scheiding en de eventueel  partner- en/of kinderalimentatie die geregeld moeten worden.

De mediators van RAADGEVERS ADVIESGROEP hebben vooral ook aandacht voor het proces van de scheiding. Denk hierbij aan de veranderingen in het gezinsverband, de positie van de kinderen, zorg- en opvoedtaken en de omgangsregeling met het sinds 2009 verplichte ouderschapsplan.

 

 

Als u samenwonend bent of geregistreerd partners en u heeft samen kinderen, bent u verplicht als u uit elkaar gaat een ouderschapsplan op te stellen.

In alle gevallen zijn de mediators van RAADGEVERS ADVIESGROEP in staat partijen volledig te begeleiden waarbij de belangen van beide partijen voorop staan. Vanaf het eerste gesprek tot en met ondertekening van het convenant of vaststellingsovereenkomst.

Los van het feit dat mediation een oplossing is voor als u in de toekomst met elkaar verder wilt of moet, kent mediation ook enkele grote voordelen zoals een kort traject, relatief lage  kosten (geen dubbelen juridische kosten) en een oplossing die duurzaam en bevredigend is voor alle partijen. Het veelal verplichte juridisch eindtraject kunnen wij, nadat u het over alles eens bent, door de juristen van RAADGEVERS ADVOCATUUR laten uitvoeren bij de rechtbank en/of notaris.

Wilt u meer informatie en of een gratis oriëntatiegesprek, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u dan graag in een persoonlijk gesprek verder informeren over onze dienstverlening.